<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Digiaikana kaupunkistrategia syntyy osallistumisen kautta. Case: Tampereen kaupunki

Perinteiset strategisen johtamisen työkalut syntyivät aikana, jolloin toimintaympäristö oli melko vakaa ja merkittävästi nykyistä ympäristöä hidastempoisempi. Aiemmin strategia merkitsikin johdon laatimaa pitkän aikavälin suunnitelmaa. Tähän suunnitelmaan johtaneet varsin pitkät ja hartaat strategiaprosessit johtavat nykymaailmassa pahimmillaan siihen, että strategia on vanhentunut jo ennen kuin päästään toimeenpanovaiheeseen.

Digitaalisella aikakaudella strategia rakennetaan yhdessä osallistuen, ketterän kehityksen menetelmien ja kokeilemisen kautta. Nykyisin strategiaa voikin kuvata organisaation menestyksen kannalta olennaisina valintoina. Suunnittelua ja toimeenpanoa ei eroteta toisistaan, vaan työtä tehdään nopeissa sykleissä ja siilojen sijaan poikkifunktionaalisissa tiimeissä. Strategiatyön lähtökohtana on asiakkaan tarpeiden, ongelmien ja kokemusten syvällinen ymmärtäminen ja asiakkaan asemaan asettuminen.

Case: Tampere

Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki, jossa asuu yli 220.000 ihmistä. Tampereella on työstettävänä uusi strategia, jonka tekemiseen kaupunki haluaa mahdollisimman laajasti näkemyksiä niin asukkailta, kumppaneiltaan kuin kaupungin työntekijöiltä. Innoduel on ollut keskeisenä työkaluna oman henkilöstön näkemysten kuulemisessa, minkä lisäksi sitä on hyödynnetty 4. -luokkalaisille tärkeiden asioiden selvittämiseen. Innoduelin avulla Tampereella tunnistettiin helposti henkilöstön ja lasten näkökulmista keskeiset tekijät, jotka tulee huomioida uudessa strategiassa.

”Innoduel on erinomainen työkalu nopeaan ja ketterään osallistumiseen, esimerkiksi uusien ideoiden kehittämiseen tai vaikkapa nimikilpailuun. Ohjelman käyttö on helppoa ja sillä onnistuu eri-ikäisten osallistuminen aina alakoululaisista senioreihin.”

Annamaria Valanto-Pyhältö, Tampereen kaupungin strategia- ja kehittämisyksikkö

 

Innoduel on verkkopohjainen palvelu, jonka käytön aloittaminen onnistuu muutamassa minuutissa. Mahdolliset käyttöön liittyvät kysymykset ja haasteet Innoduel pyrkii ratkaisemaan välittömästi. Annamaria onkin ollut tyytyväinen myös saamaansa palveluun: ”Kaikki on sujunut erinomaisesti, olemme erittäin tyytyväisiä. Innoduel -tiimin kanssa yhteydenpito sujuu hyvin jouhevasti ja palvelu on toiminut nopeasti ja kiitettävästi.”