<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innoduel Blogi


Ylpeys muuttaa maailmaa. Yhdessä.


by Siru Sirén

Me Innoduelilla haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että ihmiset kokevat olonsa turvalliseksi omalla työpaikallaan, yhteisössään, koulussaan tai järjestössään. Siksi teemme yhteistyötä Helsinki Pride yhteisön kanssa.  


Case Soneon - Osallistavaa liiketoiminnan kehittämistä


by Jussi I Simolin

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on huomattu, että henkilöstö kannattaa ottaa mukaan osallistumaan heitä koskevien päätösten tekemiseen. Soneon on kehittänyt Soneon Business 360® -liiketoiminnan kehittämisalustan, jossa Innoduel tuo osallistumiseen tehokkuutta, tasapuolisuutta ja sitoutumisen tunnetta. 


Case LeapMoon - Yhteisöllinen vahvuuksien kartoitus Innoduelin avulla


by Jussi I Simolin

Vahvuuksien tunnistaminen kannattaa ja yhteisöllinen vahvuuksien tunnistaminen voi nostaa tiimin yhteistyön ja tehokkuuden uudelle tasolle. LeapMoonin Wiki Wikström on kehittänyt Innoduel-pohjaisen prosessin, joka saa positiiviset kyyneleet vierähtämään osallistujan silmäkulmasta!


Case Jaana - Osallista yhteisösi ja aloita markkinointi ennen firman nimen keksimistä


by Jussi I Simolin

Palaute Jussilta: "Jaana Saramies, sinulla on ihana yhteisö!

Jaanan aito reaktio: "Niinpä on. Sinäpä sen sanoit. Parhain!"


Kolme tapaa radikaalisti lyhentää workshopien kestoa


by Jussi I Simolin

Organisaatioissa käytetään aivan liian paljon aikaa workshopeissa istumiseen. Tutkimuksien mukaan workshopit ovat usein ajanhukkaa, mutta lukemalla tämän blogin ja seuraamalla sen ohjeita, niiden ei tarvitse olla.


Miten ehkäistä kuplautumista Twitter -vuorovaikutuksessa?


by Jussi I Simolin

“Suomalaisten korvien välissä on valtava määrä hyvän koulutuksen ja kokemuksen tuottamaa osaamista. Liian usein tieto jää yksilön korvien väliin ja erilaisten kuplien vangiksi. Miten saada yksilöiden osaaminen ja taidot ristiinkytkettyä kollektiiviseksi tietämykseksi?”

Pekka Sauri -


Workshopin aikasyöpöt ja miten pääset niistä eroon


by Jussi I Simolin

Organisaation sisäiset workshopit, projektin workshopit, hankkeen workshopit, verkoston workshopit, palvelumuotoiluworkshopit, lean-workshopit, agile-workshopit, yhteiskehittämisworkshopit, strategiaworkshopit, ideointiworkshopit… näitähän on.


Toteutimme tyytyväisyystutkimuksen, mitä sitten?


by Elina Jaakkola

Kuulostaako tutulta:

 ”Toteutamme henkilöstökyselyn vuosittain ja esimiesten tulisi tiimeittäin koostaa kehitystoimenpidelistaa, mutta se on ollut tähän asti hyvin haastava prosessi.”


Digiaikana kaupunkistrategia syntyy osallistumisen kautta. Case: Tampereen kaupunki.


by Jussi I Simolin

Perinteiset strategisen johtamisen työkalut syntyivät aikana, jolloin toimintaympäristö oli melko vakaa ja merkittävästi nykyistä ympäristöä hidastempoisempi. Aiemmin strategia merkitsikin johdon laatimaa pitkän aikavälin suunnitelmaa. Tähän suunnitelmaan johtaneet varsin pitkät ja hartaat strategiaprosessit johtavat nykymaailmassa pahimmillaan siihen, että strategia on vanhentunut jo ennen kuin päästään toimeenpanovaiheeseen.