<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Miten ehkäistä kuplautumista Twitter-vuorovaikutuksessa?

“Suomalaisten korvien välissä on valtava määrä hyvän koulutuksen ja kokemuksen tuottamaa osaamista. Liian usein tieto jää yksilön korvien väliin ja erilaisten kuplien vangiksi. Miten saada yksilöiden osaaminen ja taidot ristiinkytkettyä kollektiiviseksi tietämykseksi?”

Pekka Sauri -

Pekka Saurin (työelämäprofessori, Helsingin yliopisto, www.pekkasauri.fi ) ja Susanna Niinivaaran (viestintäjohtaja, Liikenne- ja viestintäministeriö) haastatteluihin sekä Innoduelin Jussin kokemukseen pohjautuva kirjoitus ad-hoc -fasilitoidusta Twitter-vuorovaikutussessiosta lauantaiaamupäivänä 11.5.2019.

Miten kaikki tapahtuikaan?

Herään ja aukaisen Twitterin. Kas, Riitta Hyppänen on maininnut Innoduelin jossain twiitissään, hyvä hyvä! Riitan twiitti on vastaus Pekka Saurin avoimeen ihmettelyyn, siitä miten kaikkien viisaiden yksilöiden aivot saataisiin koottua ihan oikeasti yhteen.

ad-hoc-innoduel-sauri-01
ad-hoc-innoduel-hyppanen-02

Unihiekka ei ehdi vielä varista silmistäni, kun tartun Riitan tarjoamaan syöttöön ja twiittaan ehdottaen Innoduelia työkaluksi yhteisen ymmärryksen luomiseen.

Pekka vastaa Jussin twiittiin noin millisekunnissa. Oho, kuinka nopeaa toimintaa lintubongauksen ohella!

ad-hoc-innoduel-03-sauri


Noh, sanoista tekoihin. Hyppään sängystä ylös, käynnistän Innoduelin ja rajaan avoimen kysymyksen koskemaan Twitter-vuorovaikutusta. Lähetän twiitin, jossa kutsun Twitter-kansan noin tunnin ajaksi rakentamaan yhteistä ymmärrystä kysymykseen:

Miten ehkäistä kuplautumista Twitter-vuorovaikutuksessa?

ad-hoc-innoduel-03

Seuraa aktiivinen ja positiivinen Twitter-vuorovaikutus, johon osallistuu monen muun tavoin Susanna Niinivaara.

Noin tunnin ja kymmenien twiittien jälkeen tuloksena on paljon positiivista vuorovaikutusta, Twitter-vuorovaikutuksen avulla sopimani haastatteluajat Pekan ja Susannan kanssa ja mikä tärkeintä, aamuisen Twitter-yhteisön muodostama yhteinen ymmärrys kysymykseen:

Miten ehkäistä kuplautumista Twitter-vuorovaikutuksessa?

ad-hoc-innoduel tulos

(Koko tulos on nähtävissä tämän linkin kautta: Miten ehkäistä kuplautumista Twitter-vuorovaikutuksessa -tulos)

Haastattelut

Koko Twitter-vuorovaikutus ad-hoc fasilitointeineen tapahtui nopeasti ja positiivisessa hengessä. Siksi rohkaistuin pyytämään Pekkaa kuluttamaan aikaa kanssani juttutuokion merkeissä.  

Halusin myös kuulla, millaisia mietteitä yhdellä vuorovaikutukseen osallistuneista oli. Susanna Niinivaara valikoitui pyyntöni kohteeksi, sillä hän oli ehdottanut ystävällisen keskusteluilmapiirin synnyttämistä tavaksi ehkäistä kuplautumista. Twitterissä on tärkeää, että käytämme yksinkertaista kieltä ja ystävällinen on sana (vrt empaattinen, sympaattinen…), jonka ymmärtävät aivan jokainen, myös minä itse.  

Molemmat suostuivat välittömästi ja lauantai-iltana klo 19.30 mennessä, minulla oli mukavat juttutuokiot käytyinä molempien kanssa. Taas hämmästyin sitä, kuinka ystävällisesti molemmat suhtautuivat pyyntööni ja miten luonnollisesti vuorovaikutus jatkui Twitterin ulkopuolella!

Pekka Sauri

Mikä sai Pekan twiittaamaan alkuperäisen twiitin?

Pekka on ihmetellyt jo pidemmän aikaa, miten voisimme ottaa konkreettisen loikan yksilöiden osaamisen linkittämiseksi kollektiiviseksi tietämykseksi. Teknologia tarjoaa monenlaista ja Pekka on etsinyt tapoja hyödyntää uusia viestintäalustoja. Hän on kokenut turhautumista ja se sai hänet jälleen kerran virittämään keskustelua twiittaamalla alkuperäisen kysymyksen.

Mikä sai Pekan tarttumaan Innoduelin ehdotukseen ja miltä noin tunnin kestänyt vuorovaikutus tuntui/näytti?

Lintutornissa lintuja bongatessaan Pekka huomasi Riitan twiitin ja siihen Innoduelin vastauksen, jossa tarjottiin menetelmää dialogin edistämiseen. Ehdotus oli loistava ja sitä ei voinut ohittaa.

Pekan mielestä Innoduel toimi työkaluna todella hyvin ja käyttäjäystävällisesti. Osallistuja saattoi keskittyä pelkästään substanssiin.

Miten Pekka kommentoi yhteisesti tuotettua tulosta?

Tulos, eli noin 70 ihmisen tuottamien vastausten rankinglista sisältää Pekan mielestä paljon arvopohjaisia, visionäärisiä ajatuksia. Konkretiaan pääseminen vaatisi hänen mukaansa toisen fasilitoidun “kierroksen”, jonka avulla dialogi ja yhteisen ymmärryksen rakentuminen voitaisiin viedä seuraavalle tasolle.

Usein Innoduelissa edetään kahden tai kolmen kierroksen metodilla, jonka tavoitteena on päästä muotoilemaan konkreettisia toimenpiteitä. Simon Sinekin Miksi-Miten-Mitä -Golden Circle on siis varsin tyypillinen tapa lähestyä asiaa kuin asiaa.

Lopuksi

Yhteisesti totesimme, että keskustelu ja osallistuminen ovat arvoja sinänsä.

Susanna Niinivaara

Mikä sai Susannan vastaamaan Pekan alkuperäiseen kysymykseen?

Ensinnäkin Twitterin algoritmi näyttää Pekan twiittejä. Kyseinen twiitti sai hänet vastaamaan ehkä siksi,  että viimeisen vuoden aikana Susanna on työnsä kautta miettinyt sitä, millä tavalla ihmiset saataisiin keskustelemaan sosiaalisessa mediassa ystävälliseen sävyyn.

Susannan mielestä ilmapiirin pitää olla ystävällinen, jotta syntyy uusia ajatuksia ja ideoita synnyttävää vuoropuhelua.

Sosiaalinen media, joka murtaa vanhan median monopolia, demokratisoi vuorovaikutusta. Aina emme kuitenkaan onnistu toimimaan viisaasti vaan kiivastumme ja sanomme loukkaavia asioita. Siksi Pekan herättämä kysymys on Susannan mukaan relevantti.

Mitä kyseisestä Twitter-vuorovaikutuksesta jäi mieleen?

Susanna seurasi Pekan aloittamaa Twitter-keskustelua ja osallistui itsekin. Oli mukavaa, kun dialogi säilyi asiallisena ja mukaan ei tullut irvailua. Keskustelua käytiin ihan oikeasti Pekan kysymyksen pohjalta.

Innoduel toimi näppärästi, niin kuin sosiaalisessa mediassa kuuluukin. Vaikka Susanna pitää kasvokkain käytävää viestintää erittäin tärkeänä, on hän innoissaan siitä, miten vuorovaikutusta voidaan rikastaa digityökalujen avulla.

Twitterissä käyty dialogi muistutti Susannaa myös Timo Honkelan hiljattain pitämästä esityksestä. Esityksessä Honkela toi esiin sen, että ihmiset tarkoittavat samoilla sanoilla eri asioita ja tämä on hyvä ottaa keskustelussa huomioon. Sanojen ja käsitteiden yhdessä määrittely luo onnistumisen edellytyksen yhteistyölle ja onnistumiselle.

Miten Susanna kommentoi yhteisesti tuotettua tulosta?

Usein Twitterissä käydyt keskustelut jäävät irrallisiksi. Innoduel auttoi kirkastamaan keskustelun, kokoamaan yhteisen ymmärryksen.

Twitterissä tapahtunut yhteisöllinen vuorovaikutus jäsentyi kaikkien saatavaksi.

Lopuksi

Ihmiset ymmärtävät sanat ja käsitteet usein eri tavalla. Yhteisen ymmärryksen rakentuminen pitää aloittaa yhteisöllisellä käsitteiden määrittelystä.

Hyödyllisiä resursseja: