<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innoduel Blogi


Innoduelin vinkkejä osallistavaan johtamiseen ja oppimiseen 05/2018


by Jussi I Simolin

 

Tervehdys taas inhimillisestä digiosallistamisesta kiinnostunut!


Innoduelin vinkkejä osallistavaan johtamiseen ja oppimiseen 04/2018


by Jussi I Simolin

 

Tervehdys taas!

Vinkkejä osallistavaan johtamiseen ja oppimiseen 03/2018


by Jussi I Simolin

innoduel-front-2.jpg

 

Hei taas!


Miten osallistaa kaikki vapaaehtoistyöntekijät toiminnan kehittämiseen? Case: Hope Ry.


by Sami Akseli

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry syntyi vuonna 2009 tavallisten äitien ajatuksesta auttaa lapsia ja lapsiperheitä. Suomessa lasketaan olevan yli 100 000 vähävaraista lasta. Tällä hetkellä Hope avustaa näitä lapsia ja heidän perheitään 19 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea. Vuonna 2016 yhteensä 5 552 perhettä ja 12 995 lasta saivat apua Hopen välityksellä. Tänä vuonna Hopen toimintaan on tulossa mukaan uusi paikallistoimija, mikä mahdollistaa avunsaajien määrän kasvattamisen.


Onko olemassa hyvää henkilöstötutkimusta?


by Sami Akseli

Syksy on taas täällä – ja se tarkoittaa, että aika monen sähköpostiin kilahtaa myös henkilöstötutkimuksen kutsulinkki. Nyt on jälleen mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa – ainakin näennäisesti. Henkilöstötutkimuksesta jokaisella on jonkinlainen mielipide, mutta mikä erottaa hyvän henkilöstötutkimuksen huonosta?


Pedagogisen mallin osallistava luonti. Case: Seinäjoen AMK


by Jussi I Simolin

 


Kilpailuedun kehittäminen Innoduelin avulla. Case: Papua


by Jussi I Simolin

 


Digiaikana kaupunkistrategia syntyy osallistumisen kautta. Case: Tampereen kaupunki.


by Jussi I Simolin

Perinteiset strategisen johtamisen työkalut syntyivät aikana, jolloin toimintaympäristö oli melko vakaa ja merkittävästi nykyistä ympäristöä hidastempoisempi. Aiemmin strategia merkitsikin johdon laatimaa pitkän aikavälin suunnitelmaa. Tähän suunnitelmaan johtaneet varsin pitkät ja hartaat strategiaprosessit johtavat nykymaailmassa pahimmillaan siihen, että strategia on vanhentunut jo ennen kuin päästään toimeenpanovaiheeseen.


Yrityskulttuurin kehittäminen Innoduelin avulla. Case: Vainu


by Elina Jaakkola

 


Lisää vuorovaikutteisuutta asiakastapahtumiin osallistamalla. Case: Lexia.


by Elina Jaakkola

Lexia on asiakaskohtaiseen palveluun panostava asianajotoimisto, jonka tavoitteena on tyytyväisimmät asiakkaat. Yksi asiakastyytyväisyyden avaimista on avoin vuorovaikutus nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutus näkyy myös Lexian asiakastilaisuuksissa, sillä jokaisella Lexian tilaisuuteen kutsutulla vieraalla on mahdollisuus vaikuttaa tapahtuman sisältöön.