<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

{% set baseFontFamily = "Roboto" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Roboto" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "bold" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '0' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Innoduel Blogi


Innoduelin vinkkejä osallistavaan johtamiseen ja oppimiseen 04/2018


by Jussi I Simolin

 

Tervehdys taas!

Vinkkejä osallistavaan johtamiseen ja oppimiseen 03/2018


by Jussi I Simolin

innoduel-front-2.jpg

 

Hei taas!


Miten osallistaa kaikki vapaaehtoistyöntekijät toiminnan kehittämiseen? Case: Hope Ry.


by Sami Akseli

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry syntyi vuonna 2009 tavallisten äitien ajatuksesta auttaa lapsia ja lapsiperheitä. Suomessa lasketaan olevan yli 100 000 vähävaraista lasta. Tällä hetkellä Hope avustaa näitä lapsia ja heidän perheitään 19 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea. Vuonna 2016 yhteensä 5 552 perhettä ja 12 995 lasta saivat apua Hopen välityksellä. Tänä vuonna Hopen toimintaan on tulossa mukaan uusi paikallistoimija, mikä mahdollistaa avunsaajien määrän kasvattamisen.


Onko olemassa hyvää henkilöstötutkimusta?


by Sami Akseli

Syksy on taas täällä – ja se tarkoittaa, että aika monen sähköpostiin kilahtaa myös henkilöstötutkimuksen kutsulinkki. Nyt on jälleen mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa – ainakin näennäisesti. Henkilöstötutkimuksesta jokaisella on jonkinlainen mielipide, mutta mikä erottaa hyvän henkilöstötutkimuksen huonosta?


Pedagogisen mallin osallistava luonti. Case: Seinäjoen AMK


by Jussi I Simolin

 


Kilpailuedun kehittäminen Innoduelin avulla. Case: Papua


by Jussi I Simolin

 


Digiaikana kaupunkistrategia syntyy osallistumisen kautta. Case: Tampereen kaupunki.


by Jussi I Simolin

Perinteiset strategisen johtamisen työkalut syntyivät aikana, jolloin toimintaympäristö oli melko vakaa ja merkittävästi nykyistä ympäristöä hidastempoisempi. Aiemmin strategia merkitsikin johdon laatimaa pitkän aikavälin suunnitelmaa. Tähän suunnitelmaan johtaneet varsin pitkät ja hartaat strategiaprosessit johtavat nykymaailmassa pahimmillaan siihen, että strategia on vanhentunut jo ennen kuin päästään toimeenpanovaiheeseen.


Yrityskulttuurin kehittäminen Innoduelin avulla. Case: Vainu


by Elina M Jaakkola

 


Lisää vuorovaikutteisuutta asiakastapahtumiin osallistamalla. Case: Lexia.


by Elina M Jaakkola

Lexia on asiakaskohtaiseen palveluun panostava asianajotoimisto, jonka tavoitteena on tyytyväisimmät asiakkaat. Yksi asiakastyytyväisyyden avaimista on avoin vuorovaikutus nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutus näkyy myös Lexian asiakastilaisuuksissa, sillä jokaisella Lexian tilaisuuteen kutsutulla vieraalla on mahdollisuus vaikuttaa tapahtuman sisältöön.


CASE: TTT ry.


by Jussi I Simolin

Miten 8000 henkilöä voi osallistua strategian laatimiseen?

Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry on osaavien ja koulutettujen ammattilaisten edunvalvoja. TTT:n keskeinen tehtävä on valvoa jäsentensä etua työelämässä ja laajemmin yhteiskunnassa. Liittoon kuuluu 32 jäsenyhdistystä ja sen jäsenmäärä on noin 8 000. TTT:n jäsenet työskentelevät muun muassa virastoissa, laitoksissa ja yrityksissä.