<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Innoduel pedagogin käytössä - huolien poisto

 

 

Mistä kirjoitan?

Tarkoituksenani on kertoa omista kokemuksistani Innoduelin hyödyntämisessä opetusalalla. Olen toiminut opettajana yläkoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa yhteensä yli 20 vuoden ajan.

Mikä on Innoduel?

Innoduel on osallistamisen työkalu, jonka tarkoitus on osallistaa kohderyhmää jonkin asian käsittelyyn tasavertaisella ja motivoivalla tavalla. Prosessi on teknisesti helppo ja tuottaa parviälyn avulla arvotetun listauksen kohderyhmän ajatuksista. 

Käyttötapaus: huolien poisto

Käytin Innoduelia lukion englanninkielisen fysiikan kurssin ensimmäisellä oppitunnilla. Halusin kuulla opiskelijoiden ajatuksia kysymykseen ”Millaisia kysymyksiä tai huolenaiheita sinulla on tähän kurssiin liittyen?” Tavoitteena tämän kysymyksen käsittelyllä oli opiskelijoiden ”huolien poisto”.

Halusin reagoida proaktiivisesti opiskelijoiden mieltä askarruttaviin seikkoihin kurssin käytännön järjestelyissä tai muissa asioissa.

Kyseessä oli lukion fysiikan 1. kurssi ja opetuskieli oli englanti. Tämä toi luonnollisesti oman lisänsä kurssin haasteisiin. Kaikki 25 opiskelijaa olivat äidinkieleltään suomenkielisiä.

Ensimmäiseksi jaoin osallistumislinkin videotykillä QR-koodina sekä lyhyenä URL-linkillä. Linkki vei opiskelijat Innoduelin selainohjelmaan. Pyysin heitä vastaamaan kysymykseen: What are Your concerns (worries) regarding this course? Opiskeliljat vastasivat nimettömästi joko suomeksi tai englanniksi. Sain kysymykseen 22 vastausta. Tähän vaiheeseen meni aikaa noin viisi minuuttia.

Tämän jälkeen pyysin opiskelijoita parivertailemaan jätettyjä vastauksia. Parivertailuvaiheessa käyttäjä näkee kaksi vastausvaihtoehtoa esitettyyn kysymykseen. Näistä käyttäjä valitsee sen, joka hänen mielestään on tärkeämpi, parempi, oleellisempi, ajankohtaisempi jne. riippuen siitä miten kysymys on muotoiltu. Jokainen opiskelija teki kymmenen parivertailua. Jokainen parivertailuvaihe on uniikki. Vastausparit muodostuvat sattumaa ja logiikkaa sisältävän algoritmin perusteella. Parivertailuvaiheen tuloksena syntyy arvotettu listaus kysymykseen annetuista vastauksista. Lista päivittyy reaaliajassa ja se on käytettävissä välittömästi.

Tulos on niin sisällöltään kuin järjestykseltään 100% kohderyhmänsä luoma. Tähän vaiheeseen meni aikaa noin kolme minuuttia.

Seuraavaksi näytin tulokset ja aloin vastaamaan opiskelijoiden huolenaiheisiin tuloslistauksen mukaisessa järjestyksessä. Kysymykset olivat hyvin käytännönläheisiä kuten ”Kerrotko meille jos käsittelyssä on jokin erityisen tärkeä tai oleellinen asia kurssin kannalta?”, ”Onko koe suomeksi vai englanniksi?”, ”Saako kokeessa vastata myös suomeksi jos ei osaa selittää asiaa englanniksi”, ”onko kurssia vaikea läpäistä” jne.

Huomasin, että opiskelijat olivat vahvasti läsnä ja keskittyivät kuuntelemaan. Tähän vaikutti varmasti se, että jokainen oli päässyt anonyymilla ja tasavertaisella tavalla vaikuttamaan käsiteltäviin asioihin ja kokivat asian omakseen.

Huomasin helpottuneita ilmeitä sitä mukaa kun poistin opiskelijoilta ”huolen” kerrallaan. Itselleni tulos oli hyödyllinen sen takia, että sain tietää millaisiin asioihin minun kannattaa kurssin opettajana panostaa ja kiinnittää huomiota.

Tässä kyseisessä käyttötapauksessa vastausten rankinglista ei ollut pääasia, vaan tarjota jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus päästä vaikuttamaan asian käsittelyyn riippumatta opiskelijan henkilökohtaisista ominaisuuksista ja asemasta opiskelijayhteisössä.

Nähdessään muiden opiskelijoiden samankaltaisia huolia opiskelija huomasi, ettei ollut ajatustensa kanssa yksin.

Ryhmän yhdessä tuottama tulos toimi minulle keskustelun punaisena lankana ja antoi opiskelijoille kokemuksen siitä, että he saivat olla vahvasti osallisena asian käsittelyssä ja että asia käsiteltiin nimenomaan heidän etua ajatellen. Bonuksena tälle kaikelle oli se, että prosessin vei hyvin vähän aikaa joka on lukiossa muutenkin usein rajallista.

Jos haluat kuulla tarkemmin Innoduelin käytöstä juuri tässä tapauksessa tai haluat muita käyttövinkkejä, laita kirjoittajalle viestiä esim. Linkkarissa!