<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Case Soneon – Osallistavaa liiketoiminnan kehittämistä

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on huomattu, että henkilöstö kannattaa ottaa mukaan osallistumaan heitä koskevien päätösten tekemiseen. Soneon on kehittänyt Soneon Business 360® -liiketoiminnan kehittämisalustan, jossa Innoduel tuo osallistumiseen tehokkuutta, tasapuolisuutta ja sitoutumisen tunnetta. 

Menesty osallistamalla henkilöstöä – luo yhteisöllistä toimintakulttuuria

Henkilöstö tuottaa parempaa tulosta pitkäkestoisemmin, kun heidät osallistaa arvostavasti ja kunnioittavasti päätöksentekoprosessiin. Yrityksen johdon kannattaa olla riittävän rohkea ja kysyä ideoita, ajatuksia, ratkaisuehdotuksia omalta henkilöstöltä, kaikista parhaimmilta kokemusasiantuntijoilta.

Soneon Oy – pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiskumppani

Soneon Oy on pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan kehittämiskumppani, jonka tavoitteena on mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttaminen toimintakulttuuria muokkaamalla ja suunnitelmia konkretisoimalla. 

Soneon Business 360® -liiketoiminnan kehittämisalusta tuo näkyväksi koko henkilöstön käsityksen liiketoiminnan kokonaisuudesta ja juurisyyt, jotka joko edistävät tai hidastavat strategian toimeenpanoa. Analyysin pohjalta Soneon tekee asiakkaan kanssa toimenpidesuunnitelman asioista, jotka tulisi laittaa heti kuntoon sekä liiketoiminnan systemaattisesta kehittämisestä kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

"Käytännönläheisellä analyysilla on vankka teoriapohja organisaation kulttuurista, valmentavasta johtamisesta, organisaation tehokkuudesta ja ihmisten kyvykkyydestä", kertoo Soneon Oy:n uudistumisvalmentaja Sari Sonninen.

Innoduel Soneon Oy:n apuna kehittämiskohteiden määrittelyssä

Innoduel ja Soneon Oy ovat tehneet yhteistyötä menestyksekkäästi jo kolme vuotta. Soneon Oy:n Sari Sonninen kertoo, että Innoduel on ollut heidän käytössään usean eri asiakasorganisaation kanssa ja kiittelee sen toimivuutta toimialasta ja organisaation koosta riippumatta.

“Innoduel on ollut toimiva ja tehokas työkalu kehittämiskohteiden määrittelyssä ja kehittämistoimenpiteiden prioriteettijärjestyksen määrittämisessä”.

Innoduelin hyödyt prosessissa ja sen johtamisessa

Sari Sonninen kiittelee Innoduelin helpottaneen prosessin johtamista erityisesti silloin kun ideointi ja keskustelu on ollut pidettävä kiinni kyseessä olevassa aiheessa.  Sonnisen näkemys on, että Innoduel on osallistamisen ja tasapuolisuuden työkalu: jokaisen näkemys painaa yhtä paljon tehtävästä ja asemasta riippumatta. “Parhaimmillaan se on vahvistanut organisaation yhdessä oppimista”, sanoo Sonninen.

"Innoduel on osallistamisen ja tasapuolisuuden työkalu"

Soneon Oy:n asiakkailtaan saama palaute Innoduelin käyttöön liittyen

Sari kertoo: “Asiakkaamme ovat kiittäneet Innoduelin selkeyttävän ja tehostavan kehittämiskohteiden valintaa ja tuovan päätöksentekoon kaivattua läpinäkyvyyttä. Henkilökunnan sitouttaminen tehtyihin valintoihin ja päätöksiin on sujunut vaivatta, kun kaikki ovat voineet vaikuttaa kohteiden valintaan ja tärkeysjärjestykseen”.

Lisää Soneon Oysta: https://soneon.fi/