<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Case LeapMoon – Yhteisöllinen vahvuuksien kartoitus Innoduelin avulla

Vahvuuksien tunnistaminen kannattaa ja yhteisöllinen vahvuuksien tunnistaminen voi nostaa tiimin yhteistyön ja tehokkuuden uudelle tasolle. LeapMoonin Wiki Wikström on kehittänyt Innoduel-pohjaisen prosessin, joka saa positiiviset kyyneleet vierähtämään osallistujan silmäkulmasta!

Wiki Wikström on rautainen HR-alan ammattilainen. Kymmeniä vuosia kestäneellä urallaan hän on kehittynyt henkilöstö-osaajana, asiantuntijana ja kouluttajana – nyt hän on päässyt sellaiseen pisteeseen urallaan, jossa hän voi toteuttaa omia intohimojaan.

"Yksilöiden ja erilaisten ryhmien osaamisen ja motivaation kehittäminen",

on Wikin oman tekemisen keskeisenä tavoitetteena. Hän on jo pitkään tehnyt erilaisia valmennuksia, koutsauksia ja analyysejä kuten 360-kyselyt, mutta nyt Innoduelin kanssa yhteistyössä hän on tuotteistanut uudenlaisen vahvuuksien kartoittamisen, ja toteaakin:

”Innoduel on himskatin hyvä palvelu”

Vahvuuksien kartoituksen prosessissa osallistujat pyytävät työkavereita ja myös muita osallistumaan Innodueliin. Innoduelissa  kysymys on yksinkertainen: ”Mitkä ovat tämän osallistujan vahvuuksia”. Lähettämällä kysymyksen työymparistön ulkopuolelle mahdollistetaan se, että vastaukset voivat olla myös jotain, mikä ei näy suoranaisesti osallistujan sen hetkisessä työtehtävässä. Näin saadaan kokonaisvaltaisempi kuva osallistujasta ihmisenä, ja mahdollisesi tieto sellaisista vahvuuksista, jotka eivät näy työkavereille tai pomoille. 

Vahvuuksien kartoittamisen -prosessin aikana jokaiselle osallistujalle kertyy lista hänen omista vahvuuksistaan, työkavereiden ja muiden kutsuttujen tuottamana. Verrattuna esim. 360-kyselyjen pitkähköön vastaamiseen, Innoduelissa aikaa kuluu vain 1-2 minuuttia.

Vahvuuksien kartoituksen hyödyt ovat monet. Sen lisäksi, että on mukavaa kuulla, missä muut kokevat sinun olevan hyvä, on prosessista hyötyä myös organisaatiotasolla. Kun työntekijöiden ja tiimien vahvuudet on kartoitettu, ja Innoduel kyselyllä selvitetyt tulokset on saatu kasattua, osallistuu Wiki prosessin mukaisesti  tiimin kanssa tulosten purkamiseen ja tulkintaan.

Tulosten perusteella voi selvitä esimerkiksi, että jonkun tiimin jäsenen vahvuudet auttaisivat häntä toimimaan paremmin jossain erilaisessa roolissa tiimin sisällä tai oganisaatiotasolla ne voivat jopa mahdollistaa työntekijöiden siirtelyn tiimeistä toiseen jos jossakin tiimissä on tarve tietynlaiselle henkilölle. Tällä tavalla voitaisiin välttää esimerkiksi turha rekrytointi ja voitaisiin parantaa tiimien tehokkuutta. Sen lisäksi uuteen rooliin pääseminen voi olla upea mahdollisuus myös työntekijälle. Jos aikaisempi rooli ei ole maistunut voi vahvuuksien kartoitus mahdollistaa pääsyn oikeasti inspiroiviin työtehtäviin.

Wikiltä kysyttäessä, miksi juuri innoduel on hyvä työkalu vahvuuksien kartoitukseen, hän vastasi:

”Kaikkein hienoin juttu on se helppous”. Innoduel on työkaluna uskomattoman helppokäyttöinen, ja se antaa järkeviä tuloksia nopeasti."

 Wikin käsissä Innoduel tuo yhteen loistavan työkalun ja asiantuntevan ohjauksen, josta syntyy uudenlainen vahvuuksien kartoittamisen -palvelu. Kuten Wiki sen itse sanoittaa:

  ”Timanttista toimintaa. [Tämä on] enemmän kuin valmennus, enemmän kuin analyysi”